Centrale Ondernemingsraad Politie Nederland

Uitgelicht

031-loes_thissen_blog_inter.jpg

De cao-onderhandelingen: wat is de rol van de COR?

De nieuwe politie-cao is inmiddels door alle partijen ondertekend. Ik krijg vaak de vraag van collega’s waarom de Centrale Ondernemingsraad (COR) hier niet bij betrokken is. En dat geldt ook voor andere kwesties, zoals pensioenafspraken of de hoogte van het loon. Want moet de COR daar niet ook over meepraten? Dat ik die vragen krijg, betekent dat nog niet duidelijk genoeg is wat de rol van de COR precies is, hoe medezeggenschap werkt en wat het verschil is met de vakbonden.

031-loes_thissen_blog_inter.jpg

De afhandeling van PTSS-dossiers: een stille crisis

We weten het allemaal: politiemensen maken een hoop mee. Dingen die fysiek en emotioneel een flinke impact kunnen hebben en soms leiden tot PTSS. Deze ziekte neemt een steeds grotere plek in binnen de politieorganisatie. Ik hoor veel verhalen van medewerkers en schrik ervan hoeveel politiemensen hiermee te kampen hebben. Het is duidelijk: PTSS is er. We moeten accepteren dat sommige mensen ziek worden van de dingen die ze meemaken in hun werk. Ik merk dat die acceptatie er binnen de organisatie al steeds meer is, maar alsnog spelen er grote problemen in de afhandeling van PTSS-dossiers.

inzicht-in-inzetbaarheid-1.jpg

De COR verzoekt burgemeesters kritisch te kijken naar politie-inzet na corona

Door de coronapandemie wordt een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van de politie. Vooral in de weekenden wordt veel inzet gevraagd om orde en veiligheid te handhaven. Deze capaciteit gaat ten koste van de basispolitiezorg in de wijken en de verbinding die de politie heeft met de samenleving.