Centrale Ondernemingsraad Politie Nederland

Uitgelicht

regioburgemeesters2021_1.jpg

Position Paper 2021 centraal in gesprek met de regioburgemeesters

Eén keer per jaar heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) overleg met een delegatie van de regioburgemeesters. Als gesprekspartners van de minister en de korpschef op het gebied op de openbare orde, handhaving en beheer van de politieorganisatie zijn zij een belangrijke partner als het gaat om de uitvoering van het politiewerk. Dit jaar vond dit gesprek, waarin de position paper van onze ondernemingsraden (OR) centraal stond, plaats op maandag 27 september.

ferden-nick_positionpaper_intr.jpg

Position Paper 2021 aangeboden aan demissionair minister Ferd Grapperhaus (J&V)

Op 16 september heeft Nick Daniels, plaatsvervangend voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR), de Position Paper 2021 van de medezeggenschap aan demissionair minister Ferd Grapperhaus overhandigd. Het document is bedoeld voor de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) van het nog te vormen kabinet om inzicht te krijgen in de belangrijkste medezeggenschapsonderwerpen voor de komende termijn waarvoor de minister direct verantwoordelijk is.

031-loes_thissen_blog_inter.jpg

De cao-onderhandelingen: wat is de rol van de COR?

De nieuwe politie-cao is inmiddels door alle partijen ondertekend. Ik krijg vaak de vraag van collega’s waarom de Centrale Ondernemingsraad (COR) hier niet bij betrokken is. En dat geldt ook voor andere kwesties, zoals pensioenafspraken of de hoogte van het loon. Want moet de COR daar niet ook over meepraten? Dat ik die vragen krijg, betekent dat nog niet duidelijk genoeg is wat de rol van de COR precies is, hoe medezeggenschap werkt en wat het verschil is met de vakbonden.