Wat betekenen al die afkortingen?

Binnen de medezeggenschap kom je regelmatig onderstaande termen tegen:

A
AEF Andersson Elffers Felix
ALV Administratieve Lastenverlichting
AO Administratieve Organisatie
APP Aanbesteding Politie Pistool
ARBO Arbeidsomstandigheden

B
BARP Besluit algemene rechtspositie Politie
BC Buisinesscase
DB Dagelijks Bestuur
BUK Bewapening, Uitrusting & Kleding
BV Bedrijfsvoering

C
CGOP Georganiseerd Overleg Politiezaken (vakorganisaties)
COR Centrale Ondernemingsraad

D
DB Dagelijks Bestuur
DHV De Hark Voorbij
DRP Deelrealisatieplan
DVL Dienstverleningsconcept

F
F&B Financiën & Beheer COR commissie
FM Facilitair Management (beheer)

G
GOP Georganiseerd Overleg Politie

H
HIC High Impact Crime
HNW Het Nieuwe Werken
HPK Herplaatsingskandidaat
HRM Human Resource Management (personeelsbeleid)

I
IC BCBV Interne communicatie Bijzondere Commissie Bedrijfsvoering (commissie)
ICT informatie- en communicatietechnologie
IGW Informatiegestuurd werken
IKM Inkoopmanagement
IM Informatiemanagement
IO Informeel overleg KC – DB COR
IP Inrichtingsplan
IV Informatie voorziening (ICT & IM)

K
KC Korpschef
KLO Korpsleidingoverleg
KM Korpsmanagement
KMO Korps Management Overleg
KMT Korpsmanagementteam
KMTO Korpsmanagementteam overleg

L
LCIO Landelijke Chief information Officer
LEA Landelijke Europese aanbesteding
LFNP Landelijk Functiegebouw NationalePolitie
LGI Large Group Intervention
LSI Large Scale Intervention
LUO Landelijk Uitvoeringsoverleg

M
MP Medewerkerparticipatie
MT Management team
MZ Medezeggenschap

N
NP Nationale Politie
NVP Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling

O
OR Ondernemingsraad
OV Overlegvergadering KC – COR
OZ Operationele Zaken COR commissie

P
PA Politie Academie
PC Politiechef
PDC Politiedienstencentrum
PDM Producten- en diensten management
PID Project Indicatie Document
PTSS posttraumatische stressstoornis
POPU project operationeel politie-uniform

R
RP Realisatieplan

S
SDO Strategisch Directeuren Overleg
SKL Staf Korpsleiding

T
TOR Tijdelijke ondernemingsraad

U
ULD unit Logistiek en Distributie

V
3Vi Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen en inspiratie
V&J Ministerie van Veiligheid en Justitie
VHV project Veiligheidsvest

W
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen