COR verslagen

Voor het Formeel Overleg met de korpschef, belegt de COR een eigen vergadering. Daarvan wordt verslag gemaakt. Deze verslagen zijn echter niet voor het publiek toegankelijk en daarom staan ze op de server van intranet. Alleen als je binnen het politienetwerk ingelogd bent, kan je deze verslagen lezen. In andere gevallen krijg je een foutmelding.

Lees op intranet de verslagen van de COR