Missie & Visie COR2018

De COR heeft, sinds de start van de COR2018, o.a. gewerkt aan het formuleren van een missie en visie. Dit moet de komende jaren handvatten bieden om te werken aan het gezamenlijke doel.

Missie:

Wij zijn dienstbaar aan de belangen van politie en haar medewerkers.
Waakzaam als het gaat om veiligheid, gezondheid, welzijn en duurzaamheid.

Visie:

Wij dragen bij aan een organisatie die leert en innoveert. Die vertrouwt op haar professionals.
Waar medewerkersparticipatie de norm is.
Wij streven naar een werkomgeving waarin wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn.
Wij zijn betrouwbaar door de wijze waarop wij medezeggenschap invullen.
Daarvoor werken wij samen met medewerkers en partners.

 

Op dinsdag 29 meil 2018 is, tijdens het informeel overleg dagelijks bestuur (db) COR - korpschef, de missie en visie op symbolische wijze overhandigd.