Missie & Visie

Wie het weet, mag het zeggen

Visie COR
De Centrale Ondernemingsraad (COR) is een samengesteld orgaan dat een krachtige stem geeft aan alle politiemedewerkers. Zij staan immers midden in onze samenleving. De COR neemt hun ervaringen mee in de advisering van de korpsleiding en stimuleert participatie binnen de afdelingen. Volgens de COR ontstaat mede daardoor zinvol beleid. Beleid dat bijdraagt aan een veiliger Nederland. Binnenshuis streeft de COR naar een wenselijke situatie vanuit het perspectief van de medewerker en organisatie. Het geven van ruimte en verantwoordelijkheid waarbinnen gehandeld kan worden. Participatie leidt immers tot meer betrokkenheid, meer arbeidsvreugde en meer kwaliteit. Om dit tot stand te brengen is de COR gestart met het initiëren van medewerkerparticipatie en het traject ‘De Hark Voorbij’.

Visie HRM
Het beleid op het terrein van HRM is voor wat betreft de COR een Mensbeleid. De mens staat als arbeidskapitaal centraal en het beleid is wat ons betreft gericht op de ontwikkeling van het talent van de medewerkers in onze organisatie. In de turbulente tijden waarin de Nationale Politie haar werk verricht, zullen de medewerkers zich overeind moeten houden. Zij moeten daarbij en daarom kunnen rekenen op een organisatie die hen de middelen verschaft om te kunnen leren, wapenen, ontwikkelen. De organisatie mag daarom niet alleen gericht zijn op het uitnutten van haar arbeidskrachten, maar zal actief haar bijdrage moeten leveren aan het creëren van talentontwikkeling; het benutten van de arbeidskracht. Bij een afgewogen HRM leidt dit tot een robuuste medewerker die niet alleen binnen de organisatie zijn of haar mannetje staat maar ook daar buiten. Alleen dan zal de organisatie zichzelf borgen met veerkrachtige op haar taak berekende medewerkers, die haar ruggengraat geeft. Medewerkers die zichzelf waarde geven. De tijd voor ontwikkeling is aangebroken. De fasen daarvan moeten herkenbaar zijn in fasen van leerlingen, gezellen en meesters. Werken bij de politie wordt dan Vakmanschap tot in de haarvaten.