Chaos dreigt bij aanpak illegaal vuurwerk

Gepubliceerd op: 08-08-2018
De aanpak van illegaal vuurwerk dreigt de komende jaarwisseling te mislukken als de minister niet snel komt met een goed doordacht en realistisch plan. De huidige werkwijze is voor de politie niet uitvoerbaar en zal leiden tot problemen bij het vervoer en de opslag van illegaal vuurwerk.

Dat stelt de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie. In november vorig jaar heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer beloofd dat hij met een oplossing komt. In mei van dit jaar nam het ministerie de regie van de aanpak op zich. Nu ligt er nog altijd geen kant-en-klaar plan. 

Huidige maatregelen
“De huidige maatregelen zijn echt onuitvoerbaar, vooral de collega’s in de GGP komen voor onoplosbare dilemma’s te staan” zegt Rob den Besten, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Ook verschillende politiechefs hebben zich al erg negatief uitgelaten over de voorgestelde procedures.
Op dit moment moeten collega´s gevaarlijk vuurwerk in beslag nemen en moeten ze maatregelen nemen om verder gevaar te voorkomen. Ze mogen het niet zelf vervoeren, maar moeten het bewaken tot een gespecialiseerd bedrijf het komt ophalen. In de praktijk moeten collega’s tussen de 2 tot 6 uur wachten tot het bedrijf er daadwerkelijk is. Er is overigens geen enkele garantie dat er binnen 6 uur een vervoerder ter plaatse is. Bovendien, op de drukste dag van het jaar zijn ze er, uit veiligheidsoverwegingen, helemaal niet. Ook alle opslagplaatsen zijn om die reden gesloten.
Deze ¨passende¨ oplossingen kunnen als gevolg hebben dat er in grote delen van Nederland helemaal geen politie beschikbaar is. De collega´s staan namelijk te wachten bij het inbeslaggenomen vuurwerk. De politie zou graag ondersteuning van andere partners zien om te komen tot een kortere wachttijd. Helaas lijkt niemand, buiten de politie om, zich doordrongen van de ernst van deze problematiek.

Politie wil zich aan de regels houden
In de wet staat dat de politie geen verboden vuurwerk mag vervoeren en opslaan, doen ze dat toch dan zijn torenhoge boetes het gevolg. Daarom heeft de politieleiding besloten dat het vervoeren en opslaan van illegaal vuurwerk niet meer door de politie gedaan mag worden.
Op deze manier worden onveilige situaties voor collega’s beperkt en komt er een eind aan de zeer moeilijke uitvoering van de complexe vuurwerkkasten en beslaghuizen wet- en regelgeving. Het is geen moedig besluit. Hiermee wordt slechts uitvoering gegeven aan de bestaande regels. Er is alleen geen praktische oplossing voor het opslag en vervoersprobleem.
Met dit besluit dreigt dus de aanpak van vuurwerkoverlast volledig stil te komen liggen!

Breed maatschappelijk probleem
De COR wil nu dat er snel een oplossing komt voor de bestrijding overlast illegaal vuurwerk. Het is een breed maatschappelijk probleem dat onder regie van de Minister van Justitie moet worden opgelost. Daarom roept de COR de minister op het voortouw te nemen en samen met de betrokken bestuurders, burgemeesters, departementen en ministers te komen met een nieuwe goed uitvoerbare wetgeving en een oplossing voor de komende jaarwisseling. Na het zomer reces is dit een mooi onderwerp om bij de kop te pakken zodat de vuurwerkproblematiek aangepakt wordt en de politie zijn werk kan doen.

Brief Minister J&V

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier