De missie en visie van de COR2018

Gepubliceerd op: 05-06-2018
Op symbolische wijze overhandigde Rob den Besten, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad, tijdens het informeel overleg met de korpschef op 29 mei jl., de richting die de medezeggenschap de komende termijn op gaat.

De COR heeft, sinds de start van de COR2018 begin dit jaar, o.a. gewerkt aan het formuleren van een missie en visie. Dit moet de komende jaren handvatten bieden om te werken aan het gezamenlijke doel.

Een keer in twee weken heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de COR informeel overleg met de korpschef. Tijdens dit overleg worden lopende zaken besproken, maar er wordt ook vooruit gekeken. Een mooi moment om het nieuw geformuleerde gedachtegoed te overhandigen aan Erik Akerboom.

Rob den Besten is trots op de ontwikkelde missie en visie van de COR2018. “Het hele proces is van begin tot eind erg waardevol geweest. We hebben met elkaar bedacht waar we voor staan. Het is echt een gezamenlijk gedragen koers”, laat Rob weten.

De Korpschef was aangenaam verrast toen hij, geheel onverwacht, het beukenhouten bord kreeg overhandigd. “Met hun missie en visie geeft de COR aan waar ze voor gaan. De wil om collega’s te betrekken bij de ontwikkeling van hun werk en ons korps spreekt me vooral zeer aan”, aldus Erik Akerboom.

 

 

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier