Blog: Soms moet het

Gepubliceerd op: 04-03-2020
Okee. Als voorzitter van de Centrale ondernemingsraad (COR) van de politie moet je afwegingen maken. Sommige zijn eenvoudig, andere niet. Zoals deze.

Eigenlijk wil je keihard duidelijk maken dat het communicatiesysteem C2000 slecht werkt. De collega’s hebben er last van en niet zo’n beetje ook. Statussen doen het niet, collega’s krijgen geen contact met de meldkamer of onderling. Vorige week kreeg ik nog een paar voorbeelden waaronder een dat de noodknop niet werkte tijdens een spoedassistentie. Klachten komen van collega’s op straat, uit de leiding, maar ook uit de technische hoek. Kortom overal vandaan en dat was voor de COR de druppel.  

Al een tijdje geven we intern signalen af aan minister en korpschef dat het snel beter moet. Met alle respect: we zagen nog niet de urgentie die hoort bij dit probleem. En dus heeft de COR ervoor gekozen om het hardop te zeggen. En wie mag dat dan doen? Juist de voorzitter. Volkomen terecht, dat is mijn rol en sta daar ook volledig achter. Toch is het even slikken als de officiële brief naar de minister en korpschef dan klaar is. Het is een stevige brief, de stevigste die ik de afgelopen drie jaar heb geschreven. Maar in mijn ogen wel een van de belangrijkste. Een die gaat over de veiligheid van collega’s. Dus wat moet dat moet!

Dat vinden Korpsleiding en minister dan niet leuk, maar ze begrijpen het wel. Voor ons is zo’n publiek statement een zwaar middel want wij zijn niet van de strategie van de roeptoeter. Maar nu kan het niet anders. Politiemensen doen een stap naar voren daar waar andere mensen terecht een stap terug doen. Daar zijn ze voor opgeleid en voor getraind. Het is niet aanvaardbaar dat ze extra risico lopen omdat het communicatiesysteem onvoldoende functioneert. De minister is de baas van C2000 en moet ervoor zorgen dat het goed werkt. De korpschef is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn mensen en ook hij heeft dus probleem.

Vorige week was ik met de korpschef bij het Management- en Monitoringcentrum van het PDC. Het zenuwcentrum van C2000 voor ons korps en andere hulpdiensten. Die dag had de COR ook een stevig gesprek met directie Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), de korpschef en de verantwoordelijke man van het ministerie. Het moet duidelijk zijn dat het beter moet en die urgentie lijkt er nu te zijn. Simpel is het zeker niet, maar heb er wel vertrouwen dat het goed komt.

Rob
Voorzitter COR

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier