Blog: Vooraan beginnen en achteraan ophouden

Gepubliceerd op: 02-10-2020
De afgelopen maanden zijn voor mij echt voorbij gevlogen. Al kan ik me voorstellen dat dit niet voor iedereen geldt op dit moment. Natuurlijk stapte ik niet in een compleet nieuwe wereld, maar de eerste paar weken moest ik wel wennen aan mijn nieuwe rol als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De kop is eraf en ik vind steeds beter mijn weg.

De medezeggenschap is niet voor iedereen gesneden koek, maar medezeggenschap is naar mijn mening een groot goed in onze organisatie en daar wil ik jullie graag meer over vertellen. Daarom neem ik het blogstokje over van Rob den Besten, de vorige COR-voorzitter. Met zijn blogs gaf hij jullie een inkijkje in de wereld van de medezeggenschap. Dit ga ik voortzetten en mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben? Schroom niet, stel ze!

De coronapandemie houdt de gemoederen nogal bezig. Zeker nu een groot deel van onze collega’s de hele maand oktober thuis moet werken. De COR heeft vanaf maart de werkwijze aangepast. Waar we in het begin van het thuiswerken overleg voerden via een conference call, doen we dat nu standaard via Teams. Hoewel wij allemaal het persoonlijke contact missen, heeft het ook voordelen opgeleverd. Er blijft meer tijd over voor de inhoud, doordat reistijd en fileleed enorm zijn afgenomen.

De afgelopen periode hebben we veel voor elkaar gekregen. Elke eenheid kan bijvoorbeeld een coördinator voor FIT@NP aannemen; zo kan FIT@NP jullie blijven ondersteunen, komt er na lange tijd eindelijk een eigen uniform voor de Forensische Opsporing (FO) en hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van en de opleiding voor bodycams. Ook hebben we veel invloed gehad op de gewijzigde draaginstructie van het veiligheidsvest tijdens hitte.

Maar ik maak me ook zorgen. We blijven, evenals de bonden, hameren op betere behandeling van collega’s die te maken hebben met (de gevolgen van) PTSS. Het piept en kraakt overal door roosterdruk. Het vele werk dat verricht moet worden met een beperkt aantal mensen doet een groot beroep op ons allemaal. Voor de versnelde nieuwe instroom wordt het onderwijs flink veranderd. Het is nodig en tegelijkertijd vraagt het ongelofelijk veel om dat voor elkaar te krijgen. Er komen tussen de 15.000 en 20.000 nieuwe politiemensen binnen die allemaal een plek moeten krijgen. Tegelijkertijd zijn wij op ons best als we flink aan de bak moeten.
Mezelf dagelijks inzetten -samen met alle leden van de COR en de ondernemingsraden- voor bewaken en verbeteren van jullie werkomstandigheden, blijft me energie geven.

Hierdoor kijk ik met veel plezier graag verder vooruit! Zo zijn we al flink aan de slag met de doorontwikkeling van de medezeggenschap. Hiermee willen we collega’s aansporen een rol in de medezeggenschap te gaan vervullen met het oog op de verkiezingen van de ondernemingsraden in het najaar van 2021.Dat doen we natuurlijk niet alleen. Het is een samenwerking tussen korpsleiding, vakbonden, ondernemingsraden en collega’s. Het is mijn overtuiging dat er een medezeggenschapper schuilt in veel van onze collega’s. Bij ieder team vind je mensen die betrokken zijn bij onze organisatie en onze medewerkers. Het is onze gezamenlijke uitdaging om ze bewust te maken dat die betrokkenheid een uitstekende basis is voor werkzaamheden in een ondernemingsraad. Als je die betrokkenheid bij jezelf herkend,  neem contact op en sluit een keer aan!
Zo krijgen jullie een indruk van het enorme scala aan onderwerpen waar collega’s van de COR zich mee bezighouden.

Het zijn hectische tijden waar er veel op de politie en dus ook de medezeggenschap afkomt, maar zoals ik altijd zeg: “het is vooral een kwestie van vooraan beginnen en achteraan ophouden”.

Loes Thissen

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier