Verkiezingen voorzitter en secretaris COR

Gepubliceerd op: 20-05-2020
Door het vertrek van Rob den Besten als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en secretaris Ellen Hermans komen er twee plekken vrij in het Dagelijks Bestuur (DB). Om deze plekken op te vullen, worden verkiezingen gehouden.

Dagelijks Bestuur (DB) COR
In totaal bestaat de COR uit 26 leden (2 uit iedere eenheid/dienst). Het DB wordt gekozen vanuit deze samenstelling. Het is dus niet mogelijk om voorzitter of secretaris te worden als je geen COR-lid bent.
Het DB voert de dagelijkse leiding. Zij zetten de lijnen uit, voeren regie en zijn het eerste aanspreekpunt voor de korpsleiding (kl).

Het huidige DB bestaat uit:
- Voorzitter
- Plaatsvervangend voorzitter (2)
- Secretaris
- Plaatsvervangend secretaris
- Lid DB/penningmeester

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over de toekomstige samenstelling van het DB. Het is niet ondenkbaar dat de huidige samenstelling iets zal veranderen. Voordat dit kan worden gewijzigd moet een voorstel worden ingediend en door de COR-leden worden aangenomen. Zodra dit voorstel is aangenomen worden de verkiezingen uitgeschreven.

Verkiezingen
Op 22 mei wordt het voorstel voor de nieuwe samenstelling van het toekomstig DB besproken in de COR. Daarna worden de verkiezingen gehouden om de plaatsen van Ellen en Rob op te vullen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat vrijdag 29 mei a.s.. 
De verkiezingen worden uitgeschreven conform het reglement van de COR waarvoor een verkiezingscommissie is samengesteld.

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier