Nieuwe leden van de COR

Gepubliceerd op: 23-12-2021
De ondernemingsraden hebben zich gevormd en de afvaardigingen naar de Centrale Ondernemingsraad (COR) zijn bekend. Tijdens de formele overlegvergadering tussen de korpschef en de COR, op 17 december, hebben de nieuwe leden en de bestuurder kennisgemaakt.

De COR wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de ondernemingsraden. Zij overleggen namens alle medewerkers met de korpsleiding over beleidsonderwerpen en komen hiermee op voor de belangen van de collega’s en de organisatie op landelijk niveau. Tijdens de afgelopen zittingsperiode zijn er 46 adviesaanvragen, 24 instemmingsverzoeken en 6 initiatiefvoorstellen behandeld. Er zijn belangrijke strategische onderwerpen besproken zoals: Politie in Beweging, Politie voor iedereen, de houtskoolschets opsporing, Anders Werken en corona.

'Goed samengewerkt'
'Altijd en op elk onderwerp hebben we constructief en plezierig met elkaar samengewerkt, met respect voor elkaars positie', liet korpschef Henk van Essen de aanwezige oud-COR-leden weten. 'Hier en daar hebben we ook zeker stevig het debat gevoerd, maar altijd met het doel om het goed te doen voor de collega’s en de organisatie. Ik kan wel zeggen dat dit ook gold voor de initiatiefvoorstellen, deze hebben effect gehad en hun sporen in het korps nagelaten. Hier wil ik jullie hartelijk voor bedanken', aldus de korpschef.

'Hard gewerkt'
Ook demissionair voorzitter van de COR Loes Thissen sprak haar waardering uit over de afgelopen periode. 'De COR heeft hard gewerkt om in positie te komen en te blijven. In de politiek-bestuurlijke omgeving waarin het werk gedaan moet worden, is dat geen gemakkelijke opgave. Voor de toekomst wens ik dat die positie wordt verstevigd om zo nog beter te kunnen zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor collega’s. Daar doen we het toch voor', aldus Loes.

COR-leden 2022-2025
De COR 2018-2021 heeft, tijdens de overlegvergadering, officieel zijn taak overgedragen aan de leden van de COR 2022-2025.

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier