Standpunt Centrale Ondernemingsraad inzake handhaving avondklok en voorrang vaccinatie

Gepubliceerd op: 22-01-2021
Het is in de afgelopen maanden al vaak gezegd: we leven in bizarre tijden, waarbij van iedereen veel wordt gevraagd. Niet alleen privé, maar ook zeker tijdens ons werk. Dit geldt voor de collega’s die in de frontlinie staan maar ook voor de collega’s die thuiswerken, met alle uitdagingen die hierbij horen zoals de thuisscholing van kinderen of het optreden tijdens de demonstratie op het Museumplein van afgelopen zondag.

Opvolging interne maatregelen

We krijgen als medezeggenschap veel signalen en vragen van collega’s over de genomen interne coronamaatregelen en de opvolging hiervan. Ook krijgen wij signalen dat sommige collega’s zich niet meer durven uit te spreken als zij zien dat deze maatregelen door andere collega’s en leidinggevenden niet (voldoende) worden opgevolgd. De Centrale Ondernemingsraad (COR) wil een ieder vragen om de maatregelen serieus te nemen en deze ook op te volgen. Daar spreken wij de korpsleiding namelijk ook  op aan. Ook moet er voor alle collega’s de ruimte en veiligheid zijn om zich uit te kunnen spreken als men zich niet prettig voelt in het werk en op de werkvloer en/of wanneer men ziet dat de interne maatregelen niet worden opgevolgd.
De COR is vertegenwoordigd in de nationale regiegroep 1,5 meter, waarin dit soort zaken wordt besproken en de binnengekomen signalen anoniem met deze werkgroep worden gedeeld. 

Vaccinatie

De korpsleiding heeft de regering gevraagd of politiemensen zo snel mogelijk een vaccinatie kan worden aangeboden. Uiteraard na de ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers in de acute zorg. Het gaat dan vooral om collega’s die bij hun werk onvoorspelbaar en soms onbeschermd met anderen in aanraking komen. Ook hebben de bonden hierover een Externe linkbrandbrief verstuurd. De COR sluit zich aan bij deze oproepen en verzoekt het kabinet zo snel mogelijk met een reactie hierover te komen.

Invoering avondklok

De kamer is gistermiddag akkoord gegaan met de invoering van de avondklok. Dit zal een grote impact hebben op de operatie en de uitvoering van het politiewerk. Dit betekent ook dat er wederom een extra beroep op de collega’s wordt gedaan en roosters ook op korte termijn aangepast moeten worden. Door de invoering van de avondklok en de handhaving hierop, zullen veel medewerkers veelal voor de avond- en nachtelijke uren ingezet worden, wat een hele grote impact gaat hebben. De COR verzoekt leidinggevenden er alles aan te doen om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de collega’s te bewaken. De avondklok zal vermoedelijk ten minste tot 9 februari van kracht blijven en dat is een behoorlijke tijd. Dit betekent dus nogal wat voor de inzet van personeel gedurende deze periode. Dit laatste vraagt ook om nadrukkelijke zorg voor voldoende rust voor medewerkers. We kunnen het niet laten gebeuren dat de toch al onder spanning staande inzetbaarheid van collega’s onverantwoord wordt opgerekt.

Tot slot willen wij alle collega’s sterkte wensen in deze bijzondere omstandigheden en een ieder te vragen goed op zichzelf en naaste collega’s te letten.

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier