Position Paper 2021 aangeboden aan demissionair minister Ferd Grapperhaus (J&V)

Gepubliceerd op: 16-09-2021
Op 16 september heeft Nick Daniels, plaatsvervangend voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR), de Position Paper 2021 van de medezeggenschap aan demissionair minister Ferd Grapperhaus overhandigd. Het document is bedoeld voor de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) van het nog te vormen kabinet om inzicht te krijgen in de belangrijkste medezeggenschapsonderwerpen voor de komende termijn waarvoor de minister direct verantwoordelijk is.


Medezeggenschap maakt zich hard voor medewerkersbelangen
Tijdens het laatste digitale werkbezoek op 18 november 2020 van minister Grapperhaus aan de medezeggenschap, vroeg hij in kaart te brengen waar hij zijn mogelijke opvolger over moest informeren. Daarom hebben ondernemingsraden van de diverse organisatieonderdelen met elkaar bepaald waar die focus vooral op moet liggen. Dit document maakt duidelijk waar de medewerkersbelangen het meest mee zijn gediend.

Sta voor onze mensen staan en positioneer de medezeggenschap!
Dit zijn twee belangrijke statements van de in totaal negentien punten waar naast de korpschef, ook het ministerie van doordrongen moet zijn. Verder wordt er uiteraard aandacht gevraagd voor het investeren in basisteams, verhogen van vertrouwen in de politie, maar ook in welzijn, gezondheid en ontwikkeling zodat er meer ruimte komt voor medewerkers belangen. Een ander punt, ‘keuzestress bij het gezag’, waar we als medezeggenschap al vaker aandacht voor hebben gevraagd komt wederom terug.

De medezeggenschap politie maakt zich al jaren hard voor de belangen van de medewerkers en dat zetten wij in nieuwe zittingstermijn voort. Wij verwachten niet anders van de toekomstige minister van J&V en zien een constructieve en vruchtbare samenwerking tegemoet.

Geïnteresseerden kunnen hier de Position Paper 2021 vinden.

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier