Position Paper 2021 centraal in gesprek met de regioburgemeesters

Gepubliceerd op: 29-09-2021
Eén keer per jaar heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) overleg met een delegatie van de regioburgemeesters. Als gesprekspartners van de minister en de korpschef op het gebied op de openbare orde, handhaving en beheer van de politieorganisatie zijn zij een belangrijke partner als het gaat om de uitvoering van het politiewerk. Dit jaar vond dit gesprek, waarin de position paper van onze ondernemingsraden (OR) centraal stond, plaats op maandag 27 september.

Medewerkersbelangen staan hoog in het vaandel bij de ondernemingsraden. In onze position paper 2021 staat dit volgens de Regioburgemeesters ook in heldere taal, bondig beschreven.

Uit het in totaal 19 punten tellende document werden de volgende onderwerpen besproken en toegelicht:

  • Stabiele financiering op lange termijn
  • Structureel tekort moet worden opgelost
  • Mandaat lager in organisatie zodat teams meer mogelijkheden krijgen om passend te organiseren
  • Anders werken, thuis werken waar het kan ook op langere termijn met oog voor werk en privé balans en duurzaamheid
  • Keuzestress bij het gezag op inzet van politiecapaciteit
  • Flexibiliteit in organisatie (Politie in Beweging)

We blijven in gesprek en zoeken elkaar op wanneer dat nodig is.

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier