De cao-onderhandelingen: wat is de rol van de COR?

Gepubliceerd op: 12-07-2021
De nieuwe politie-cao is inmiddels door alle partijen ondertekend. Ik krijg vaak de vraag van collega’s waarom de Centrale Ondernemingsraad (COR) hier niet bij betrokken is. En dat geldt ook voor andere kwesties, zoals pensioenafspraken of de hoogte van het loon. Want moet de COR daar niet ook over meepraten? Dat ik die vragen krijg, betekent dat nog niet duidelijk genoeg is wat de rol van de COR precies is, hoe medezeggenschap werkt en wat het verschil is met de vakbonden.

Wat is het verschil tussen de vakbonden en de COR?

De COR is niet betrokken bij de cao-onderhandelingen omdat dat een taak is van de vakbonden. Dat is voor veel collega’s een verrassing. Begrijpelijk, want de taken van de vakbonden en de COR liggen dicht bij elkaar. Toch is er wel degelijk een verschil.

Vakbonden
De vakbonden staan organisatorisch los van de politieorganisatie en richten zich op goede arbeidsvoorwaarden. Zij zijn dus degenen die met onze minister over de cao onderhandelen. De vakbonden zijn er ook voor individuele ondersteuning. Heb je bijvoorbeeld een conflict met je werkgever? Dan is de vakbond er om je daarmee te helpen.

De COR
De COR is onafhankelijk, maar maakt wel deel uit van de politieorganisatie. De raad is er voor medezeggenschap en vertegenwoordigt al het personeel. Dat houdt in dat het personeel via de COR invloed uit kan oefenen op het beleid en dat de korpsleiding niet zomaar belangrijke beslissingen mag nemen zonder dat de COR om advies is gevraagd. De COR kan ook zelf problemen aankaarten, ongevraagd advies geven en voorstellen doen.
De COR mag zich niet mengen in de arbeidsverhouding tussen de werknemer en de werkgever, maar richt zich juist op goede arbeidsomstandigheden. Zijn de auto’s bijvoorbeeld goed uitgerust en hebben we goede veiligheidsvesten? Wordt de verlofregeling nageleefd? Is de informatievoorziening goed geregeld? Hoe bevorderen we inclusie en diversiteit? Allemaal met als doel dat het personeel het werk op een goede, veilige en gezonde manier kan uitvoeren. De COR behartigt niet de belangen van het individu, maar kijkt altijd naar de belangen van de werknemers als groep zonder daarbij het belang van de organisatie uit het oog te verliezen.

Dus die cao…?
Kort gezegd komt het erop neer dat de vakbonden zich met de arbeidsvoorwaarden bezighouden en dus de cao-onderhandelingen voeren. De COR controleert vervolgens of de cao ook daadwerkelijk nageleefd wordt en of de arbeidsomstandigheden in orde zijn. De COR is dus niet betrokken bij de cao-onderhandelingen zelf. We kunnen via de korpschef wel onderwerpen aandragen of laten weten dat we iets een slecht idee vinden, maar we hebben geen invloed op de onderhandelingen en het akkoord wordt niet met ons gesloten.

Samen een nieuwe balans vinden
De politie heeft pas een COR sinds de reorganisatie van 2013. Deze vorm van landelijke medezeggenschap is dus nog relatief nieuw. We hebben onze draai gevonden, maar zijn wel constant in ontwikkeling. Eén van deze ontwikkelingen is de samenwerking met de vakbonden. De COR is wat dat betreft een relatief nieuwe speler in het overleg tussen korps, minister en bonden.
De relatie tussen de COR en de vakbonden is soms spannend. Wie zit in welk overleg? En wie pakt welke onderwerpen op? Want het is een feit dat wat in een cao is geregeld, niet meer besluitvormend besproken wordt met de medezeggenschap. Als een onderwerp dus eenmaal bij de bonden ligt, is het zo goed als weg bij de COR. Zo zijn beide partijen nog zoekende naar welke positie ze ten opzichte van elkaar innemen. Het is dus niet vreemd dat veel collega’s niet precies weten bij wie ze moeten zijn met bepaalde vragen. Want welke onderwerpen zijn van de COR en welke liggen op tafel bij de bonden?
Ik zie deze fase als zoeken naar een nieuwe balans. Gaandeweg zullen we steeds beter ontdekken hoe de vakbonden en de COR zich tot elkaar verhouden. Ik zou graag zien dat we uiteindelijk structureel met elkaar overleggen over wie de beste positie heeft om een bepaald onderwerp te behartigen. We komen tenslotte allebei op voor de belangen van de werknemers, wat vraagt om een goed functionerende politieorganisatie. En ik geloof dat als we samenwerken, we elkaar uiteindelijk alleen maar versterken en we de beste resultaten boeken.

Contact in tijden van corona
De COR wil heel graag contact houden met collega’s, maar in deze tijd is dat moeilijk. Vóór de coronacrisis was ik geregeld op bureaus te vinden om te praten met collega’s en dat kan nu niet meer. Daarom hebben we de afgelopen maanden digitale ´koffieCORners´ georganiseerd, maar dit bracht niet het resultaat waar we op gehoopt hadden. Toch wil ik heel graag met jullie in contact blijven, dus als je vragen hebt of iets wilt aankaarten, laat het dan altijd weten via het volgende mailadres: centrale-ondernemingsraad@politie.nl.

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier