Werkveld: Nieuws

Twee vertegenwoordigers uit alle ondernemingsraden en het Dagelijks Bestuur vormen de Centrale Ondernemingsraad (COR). De COR heeft een eigen taakstelling binnen de vorming van de Nationale Politie. Daarbij houden de leden rekening met het personeels- èn organisatiebelang. De verslagen van de COR of van het Formeel Overleg zijn niet toegankelijk voor externen en daarom vind je deze documenten op het intranet.

Datum Actueel
12 oktober 2016 Reactie COR op doen van aangifte - (1 reactie)
04 oktober 2016 Nieuwe landelijke Pauzeregeling houdt gemoederen bezig - (1 reactie)
21 september 2016 Wat deed de COR in 2015? - (1 reactie)
07 juli 2016 Steun aan waterpolitie
06 juli 2016 Dagelijks Bestuur treedt tijdelijk terug - (3 reacties)
03 juli 2016 Tijdelijke voorzitter benoemd - (1 reactie)
22 juni 2016 Voorzitter licht besluit toe - (7 reacties)
21 juni 2016 Voorzitter legt zijn functie neer - (3 reacties)
09 juni 2016 Voorzitter COR Nationale Politie legt tijdelijk functie neer - (6 reacties)
21 januari 2016 COR blij met korpschef
13 juli 2015 Advies op het herijkingsplan - (1 reactie)