Petitie politiek primaat aangeboden aan demissionair minister Wouter Koolmees (SZW)

Gepubliceerd op: 25-03-2021

De dag na de verkiezingen is aan de minister een petitie aangeboden met daarin de oproep om de bepaling over het primaat van de politiek in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) aan te passen. Tevens heeft de minister het boek van de Vereniging voor Arbeidsrecht over 25 jaar rechtspraak met betrekking tot het politiek primaat in ontvangst genomen. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit digitaal plaatsgevonden.

De petitie is ondertekend door 114 medezeggenschapsorganen uit overheidssectoren en door meer dan 1000 individuele personen.
Tijdens de bijeenkomst met de minister heeft Judy Hoffer namens de samenwerkende vakbonden van overheidspersoneel gewezen op het belang van het meer betrekken van de ambtenaren bij de politieke besluitvorming. Loe Sprengers heeft namens de werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht de conclusies uit het onderzoek toegelicht zoals die in het boek zijn uitgewerkt. Vervolgens hebben Loes Thissen van de Centrale Ondernemingsraad politie, Carin Benders en Johan Veld van de GOR Rijk en Jer Peerlings van de OR gemeente Maastricht aan de minister inzichtelijk gemaakt welke beperkingen ondernemingsraden bij de overheid ondervinden vanwege de wijze waarop in het overleg met de ondernemingsraden het primaat van de politiek wordt gehanteerd. 
Hierna heeft de minister de petitie in ontvangst genomen.

De minister wees erop dat de positie van de ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering de laatste tijd volop zijn aandacht heeft. Als verantwoordelijk minister voor de WOR zegde hij toe dat hij, of zijn opvolger, zich verder in het onderwerp zullen verdiepen en dat het aandacht zal gaan krijgen.
Afgesproken is dat er over enige tijd een vervolgafspraak met de initiatiefnemers van de petitie zal plaatsvinden om te bespreken wat met het onderwerp zal gaan gebeuren.
De leden van de initiatiefgroep zijn blij met deze toezegging van de minister en zullen de huidige minister of zijn opvolger dan ook over een aantal maanden benaderen voor een vervolgoverleg.

De petitie zal ook nog aangeboden gaan worden aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zal gebeuren wanneer deze commissie na de verkiezingen in de nieuwe samenstelling weer haar werkzaamheden gaat hervatten.
Tot die tijd is het nog steeds mogelijk om via de website de petitie te blijven ondertekenen!

Op de website (www.invloedmedezeggenschapoverheid.nl) is ook een opname geplaatst van deze bijeenkomst, die daar is te bekijken.  

 

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier